Offshore Windservice er nyeste kunde!

Offshore Windservice er nyeste kunde!

Nok et rederi inngår avtale med Mellora! Offshore Windservice i Danmark, eiet av norske Odfjell Wind AS, skal bruke HSEQ Reports som deres verktøy for ivaretakelse av krav satt i blant annet ISM-koden og diverse ISO-standarder. Rederiet har totalt 10 spesielle passasjerfartøyer som frakter mannskap til og fra forskjellige offshoreinstallasjoner tilhørende vind-, olje- og gassindustrien.

Read More

Rheinland Air Service oppgraderer!

Rheinland Air Service (RAS), en av våre gode eksisterende tyskbaserte kunder, har bestilt en fullskala oppgradering av HSEQ-rapporteringssystemet sitt. RAS er en anerkjent leder innen vedlikehold av fly, reparasjon og ettersyn (MRO), pluss salg av fly, støtte og drivstoff. Med over 40 års teknisk kompetanse, og om lag 220 ansatte over hele Europa og Afrika,

Read More