Kundene våre er meget fornøyde med sine HSEQ-produkter og én av dem, Kongsberg Teknologipark, har nettopp inngått en avtale om oppgradering til siste versjon.

Kongsberg Teknologipark har vært kunde siden juni 2013 og vil fra neste versjon også bruke appen til registrering av pliktig trening for de ansatte, en del av selskapets strategi for et bedre, sunnere arbeidsmiljø og forebygging ift. sykefravær.

Kongsberg Teknologipark består av selskaper som opererer globalt og utvikler høyteknologiske løsninger i verdensklasse. Selskapene i parken sysselsetter 5 700 personer og over 70 % av disse har høgskole og universitetsutdanning. De 40 selskapene i parken omsetter årlig for rundt 30 milliarder. Bedriften er et heleid datterselskap av Kongsberg Gruppen ASA og har ansvaret for drift, forvaltning og utvikling av Kongsberg Gruppens samlede eiendomsmasse i Norge.