Vi er skikkelig travelt opptatt (men glade og fornøyde!) i disse dager, og jobber både med en rekke bestilte oppgraderinger av kunders eksisterende systemer samtidig som helt nye kunder kommer til.

I løpet av de siste dagene har vi signert avtaler angående utvikling av skreddersydde HSEQ-apper og tilknytning til HSEQ Reports med følgende selskaper:

  • Aero Controls & DLE Consultants (www.ac-dle.com) – norsk selskap som opererer over hele verden.
  • Plastipak Inc. (www.plastipak.com) – hovedkontor i Michigan, USA. Utvikler plastemballasje som brukes til bl.a. brusflasker, vaskemidler og hygieneprodukter.
  • Ballangen Sjøfarm (www.ballangensjofarm.no) – oppdrettsselskap som har ett anlegg for laks og ett for ørret