Dag: 20. oktober 2017

Offshore Windservice er nyeste kunde!

Nok et rederi inngår avtale med Mellora! Offshore Windservice i Danmark, eiet av norske Odfjell Wind AS, skal bruke HSEQ Reports som deres verktøy for ivaretakelse av krav satt i blant annet ISM-koden og diverse ISO-standarder. Rederiet har totalt 10 spesielle passasjerfartøyer som frakter mannskap til og fra forskjellige offshoreinstallasjoner tilhørende vind-, olje- og gassindustrien.

Read More