Det er alltid gode nyheter for oss når eksisterende kunder er så godt fornøyde med produktene vi har levert at de velger å utvide samarbeidet. Sist ut er Bane NOR, (tidligere Jernbaneverket).

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Selskapet har mer enn 4400 ansatte og hovedkontor i Oslo. Bane NOR har i et par år brukt en bedriftsversjon av HSEQ+ som et stand-alone verktøy, men velger nå å knyte seg opp mot vår database HSEQ Reports for å forbedre prosessen omkring risikostyring og SJA.

Vi er ydmyke og stolte over tilliten Bane NOR har vist oss, og ser fram til å levere våre tjenester til dem i en lang rekke år framover.