Våren er av en eller annen grunn alltid en særdeles travel tid for oss. 2019 er intet unntak …

  • Nye kunder i nye land
    • Waste Management Siam Ltd. (WMS) i Thailand. WMS tilbyr tjenester for innsamling, transport, behandling, gjenvinning og avhending av avfall og resirkulerbare materialer.
    • Skeljungur på Island, et oljeselskap med virksomhet på over 100 steder og med 65 bensinstasjoner over hele Island.
  • Oppgraderinger av eksisterende kunders systemer:
    • GET AS ble for en tid tilbake oppkjøpt av Telia Norge AS. Som følge av oppkjøpet har vi kjørt en totalt makeover av systemet deres
    • Roadworks; kunden har brukt HSEQ siden 2014 og valgte nylig å oppgradere til 2019-versjonen samt implementere nye funksjoner og muligheter

Vi takker for tilliten og lover å yte vårt maksimale både for nye og eksisterende kunder!