Nok et spennende norsk selskap ser fordelene med å gå til anskaffelse av en bedriftstilpasset versjon av HSEQ+ og HSEQ Reports.

Krüger Kaldnes AS er et internasjonalt orientert, norsk selskap som leverer totale løsninger for:

  • avløpsrensing
  • vannbehandling
  • slambehandling
  • rehabilitering

og service til Kommuner og Industri i Norge. Selskapet tilbyr alle ledd i VANN-markedet, fra engineering til nøkkelferdige installasjoner.

Som en del av “Veolia Water Technologgies” kan Krüger Kaldnes tilby et mangfoldig utvalg av verdensledende vannteknologier og produkter.