Høsten 2018 gjennomførte vi vår kundeundersøkelse igjen.

Mottakerne ble bedt om vurdere hvor enige de var i en del påstander som ble fremmet. Svarskalaen gikk fra “Helt enig” til “Helt uenig” med “Litt enig” og “Litt uenig” som mellomting. Siden noen svar for enkelte kunder kunne være vanskelige å svare på hadde man også alternativet “Verken enig eller uenig”. Grafene nedenfor viser resultatet.

Selv er vi meget fornøyde, men ønsker selvsagt alltid å yte enda mer. Derfor setter vi i gang en intern forbedringsprosess for å jobbe mot at enda flere respondenter gir oss topp score ved neste korsvei.