Det norske selskapet Noralf AS har inngått en avtale med oss angående bruk av HSEQ Reports og en skreddersydd versjon av HSEQ+.

Noralf er en ledende leverandør av aluminiumfluorid i Europa og tilhører FluorsidGroup, den globale markedslederen innen produksjon av fluorderivater til aluminiumindustrien.

Aluminiumfluorid (AlF3) brukes primært til produksjon av aluminium. Det er et kritisk additiv til den smeltede elektrolytten i aluminiummetallproduksjon og har en klar energibesparende effekt som følge av dens temperaturreduserende egenskaper.