Fra før av har vi blant annet Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) som bruker av en skreddersydd rapporteringsløsning, og nå er det veldig hyggelig at også NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, har inngått avtale med oss.

NTNU ved Maritimt Senter, skal bruke systemet som et forbedringsverktøy både for ansatte og studenter. NTNU vil få utviklet en spesialversjon av HSEQ+ og koble den opp mot HSEQ Reports for enkel saksbehandling og statistikk etc. Kunden vil også bruke HSEQ Editor for selv å kunne endre innhold i systemet og å opprette ene sjekklistemaler.

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. Universitetet har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet. NTNU har fire tematiske satsingsområder for forskning i 2014–2023 innen bærekraft, energi, havrom og helse. Det finnes egne NTNU-kontorer i Japan og Brussel (sammen med Universitetet i Bergen og SINTEF).