SLUTT MED PAPIR!

Med HSEQ+ i lommen kan du si farvel til alle notatblokker og kjipe avviksskjemaer på papir. Ønsk framtiden velkommen! Last appen ned i dag og bruk den helt uten kostnader.

Om appen

Mellora har utviklet det som var verdens første smarttelefon-app for rapportering av avvik, observasjoner, ulykker, nestenhendelser og forbedringsforslag relatert til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK/HSEQ). I ettertid er appen blitt utvidet til også å inneholde muligheten for dokumentering av sikker jobbanalyse og inspeksjoner/vernerunder og revisjoner. En ny modul kalt “Timelister” ble implementert i august 2014.

Datafangst har, ved å bruke HSEQ+ fra Mellora, aldri vært enklere. Bruk HSEQ+ til å lage HMSK-rapporter og timelister med noen få fingertrykk. Siden koden i appen ikke er linket til noen database, er brukeren ei heller avhengig av å ha investert i et spesielt dataverktøy for å kunne bruke appen.

Om ønskelig dog, kan alle innsendte data fra HSEQ+ ved hjelp av en såkalt xml-fil som legges ved alle rapporter lett importeres til bedriftens egen database eller styringssystem, eller man kan velge å knytte appen opp mot vårt saksbehandlingssystem, HSEQ Reports.

Inkludert i HSEQ+ er en pdf-generator som lager en pent formatert rapport som kan brukes som til å skape deres egen bedrifts komplette HMSK rapporterings- og behandlingssystem, samtidig som at pdf’en på timelistene vil være et fullstendig underlag ved fakturering og lønnskjøring.

I bedriftstilpassede versjoner av appen kan det også være en idé å koble inn all såkalt styrende dokumentasjon (prosedyrer, arbeidsinstrukser, retningslinjer etc.). Her kan vi anbefale Google Drive som er en tjeneste som ligger i nettskyen og som gir fantastiske muligheter ift. det som har med dokumentasjon, dokumentkontroll, versjonshistorikk, distribuering og rettighetsstyring ned på dokumentnivå å gjøre.

Ordet “Mellora” er galisisk og betyr forbedring. En organisasjons HMS og KS-arbeid handler utelukkende om å forbedre. Ved kontinuerlig å forbedre interne arbeidsmetoder, prosedyrer og prosesser, blir det enklere å gjøre de justeringene som trengs for å skape en sikker, strømlinjeformet og økonomisk trygg arbeidsplass.