WE KNOW HOW!

I 2012 utviklet vi verdens første åpne og gratis app for rapportering av HMS og kvalitetsrelaterte hendelser. Siden den gang har vi fortsatt å videreutvikle appen.

Daglig brukes HSEQ+ og bedriftstilpassede versjoner av den av firmaer verden over for å bli bedre. Det er derfor vi sier We Know How!

OM MELLORA

M

ellora er et norsk foretak som leverer brukervennlige og moderne systemer for rapportering og dokumentering av HMS og kvalitet. Firmaet ble etablert i 2012 og eies og ledes av Trond Hansen som har mer enn 20 års erfaring innen fagområdene HMS-/kvalitetsstyring (forkortes ofte til HMSK ( HSEQ på engelsk som står for Health, Safety, Environment and Quality)) og personalledelse. Hansen innehar EOQ-sertifisering innen kvalitetsledelse og revisjon, en sertifisering som anses som blant de høyeste innen fagfeltet.

Vårt team består av to personer i administrasjonen (kundekontakt) og seks utviklere (iOS, Android, Windows Phone og MySQL/PHP) samt to designere.

Brukt over hele verden!

Image
VISJON

HSEQ+ fra Mellora skal være verdens mest brukte mobilapplikasjon for innsending av HMS- og kvalitetsmeldinger samt dokumentering av relevante HMSK-oppgaver.

HSEQ+ FOR IPHONE, ANDROID OG WINDOWS PHONE

Det fins en rekke gode systemer som kan brukes til behandling og analyse av data, men få, om noen, gode og ikke minst enkle systemer for å samle inn HMS/KS-hendelser eller andre rapporter fra ansatte som ikke alltid er i nærheten av en pc. HSEQ+ for iPhone, Android og Windows Phone er et resultat av mange års erfaringer med hvilke utfordringer som fins knyttet til HMS og KS.

Gammelmåtens systemer som notatblokker og muntlig kommunikasjon er fremdeles det mest vanlige, og det er hovedårsaken til at HSEQ+ ble utviklet.

HSEQ+ ER DESIGNET TIL Å VÆRE ENKEL Å BRUKE OG Å FORSTÅ

En av de største fellene mange går i, er å lage HMS/KS-rapporteringssystemene sine alt for kompliserte, uoversiktlige og vanskelige for den vanlig bruker å skjønne poenget med. Dette resulterer ofte i underrapportering, noe som igjen i praksis fører til at systemet jobber mot organisasjonen, ikke for den.

HSEQ+ er lett forståelig for alle som kan bruke en smarttelefon, og det er tross alt etter hvert de aller fleste arbeidsføre i dagens samfunn.

Tast, velg, send og forbedre. Det er det hele. Enklere blir det ikke.

MISJON

Mellora skal forbedre kundenes HMSK-rapporteringsprosesser. Vi skal levere en innovativ og lett og bruke HMSK-app som øker sannsynligheten for systematisk HMSK-rapportering og involvering fra alle ansatte i en bedrifts organisasjon. HSEQ+ skal være tilgjengelig for smarttelefonbrukere hvor enn de er i verden og på et språk de kan forstå.