EN ORGANISASJON KAN ALLTID FORBEDRE SEG

HSEQ+ kan skreddersys enhver organisasjon som ønsker å ha ha sitt eget spesialtilpassede rapporteringsverktøy.

Dette er en unik måte å få ditt firmas HMS/KS-app raskt og uten å måtte bygge den opp fra bunnen av. Deres versjon vil fremdeles bli kodet som en åpen app og inneholde alle standardmodulene som er i den originale HSEQ+, men med deres innhold og design.

Vi har levert mer enn 200 spesialtilpassede versjoner av appen til små, mellomstore og store kunder i land som Norge, USA, Storbritania, Australia, Tyskland og Danmark. Tilbakemelding fra dem alle er at rapporteringsmengden har økt betraktelig og at det er lettere å få deltakelse fra alle ansatte.

En standard skreddersøm av HSEQ+ kan se ut som dette:

 • Deres egne verdier i “Lokasjon”
 • Deres egne verdier i “Avdeling” (såkalt drop-down vil bli kodet inn – dette er ikke standard i den versjonen som er publisert)
 • Deres egne verdier i “Type hendelse”
 • Deres egne verdier i “Forbedringsområde”
 • Deres egen logo i appen
 • Et spesialtilpasset app-ikon som samsvarer med deres logo og/eller generell grafisk profil
 • Deres grafiske profil i brukergrensesnittet (herunder farger)
 • Et unikt app-navn (organisasjonens navn eller annet som dere ønsker eller foreslår) som gjør søk og installasjon enkelt via App Store, Google Play eller Windows Store
 • Teksten i e-posten som følger selve HMSK-rapporten kan spesifiseres av dere
 • PDF-rapporter på alle ønskede skjemaer, inneholdende deres egen logo
 • Mulighet til å få standard mottaker av rapportene definert
 • En såkalt .xml-fil som kan brukes til å importere de sendte dataene til deres egen database eller HMSK-system legges ved alle rapporter, slik at appen strengt tatt kan knyttes opp mot ALLE eksterne systemer

Tilpasningene beskrevet over gjelder for de seks hurtigrapportene som følger med i appen. Tilpasning av modulene for sikker-jobb analyse, inspeksjoner/revisjoner og timelister vil bli priset ut fra omfang.

Tilknytning til vårt meget brukervennlige og fornuftige saksbehandlings- og statistikksystem www.hseqreports.com for statistikk og full kontroll med alle registrerte saker er også mulig for kunder med skreddersydde versjoner av appen. Ta kontakt for å se nærmere på hvordan dette fungerer.

Bedriftstilpassede versjoner av appen kan også inkludere våre moduler HSEQ Messenger for enkel og effektiv informasjonsformidling rett ut til appens brukere samt HSEQ Pages som kan brukes til å utarbeide prosedyrer/arbeidsinstrukser i, for enkelt tilgang rett fra appen. Les mer på siden “Om appen”.

Jeg vil vite mer!

SKREDDERSØM

Eksempelbedriften vår Trøndersaft har 20 ansatte som alle er veldig opptatt av HMS og kvalitet og registrerer flittig gode forbedringsrapporter etc. Beregninger gjort av bedriften viser at hver ansatt koster 750,00 kroner pr. time, alle skatter, avgifter, lønn, forsikringer og fortjeneste inkludert.

AKTIVITETPAPIRBASERTAPP-BASERT
Hente rapportskjemaKr. 62,50Kr. 1,00
Skrive rapportenKr. 62,50Kr. 31,30
Ta bilde av avviket etc.Kr. 1,00Kr. 1,00
Skrive ut bildet og levere sammen med rapportenKr. 62,50Kr. 0,00
Levere rapporten til rett mottakerKr. 62,50Kr. 1,00
KOSTNAD PR. RAPPORTKr. 251,00Kr. 32,30

FORUTSETNINGER FOR BEREGNINGEN

AKTIVITETPAPIRBASERTAPP-BASERT
Hente rapportskjema5 minutter5 sekunder (ta telefonen opp av lommen…)
Skrive rapportskjema5 minutter2.5 minutter (enklere å skrive med tastatur)
Ta bilde av avviket etc.5 sekunder5 sekunder
Skrive ut bildet og levere sammen med rapporten5 minutter0 sekunder (skjer automatisk)
Levere rapporten til rett mottaker5 minutter5 sekunder (trykk kun “Send”)

Dersom Trøndersaft har 20 avvik/nestenulykker/forbedringsrapporter pr. måned som registreres vil dette utgjøre en kostnad på kr. 60.240,00 pr. år i dette tenkte eksemplet. Kostnaden for å gjøre det samme med en app er på kr. 7.752,00, det vil si kr. 52.488,00 i årlig besparelse.

Kostnader for den videre behandlingen av hver enkelt rapport er ikke tatt med i kalkulasjonen, men det kan med sikkerhet beregnes en atskillig større kostnad ved manuell behandling kontra behandling i f.eks. vår database hseqreports.com.

Vi mener at å investere i et elektronisk rapporteringsverktøy som en app uten tvil vil gi en meget rask ROI (Return of Investment)!